Personalet

Norsk lydinstitutt

Personale

Jacqueline von Arb, Arkivleder

Jacqueline von Arb har ansvaret for den daglige driften av lydinstituttet, organisering av samarbeid med andre institusjoner og representering av lydinstituttet og dets interesser i nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Les mer

Epost: jva@nirs.no
Tlf: +47 98 25 06 28

Patricio Portell, Musikkbibliotekar

Musikkbibliotekaren er ansvarlig for ordning og katalogisering av samlingen, formidling av samlingen gjennom utstillinger og foredrag og publikumsbetjening.
Les mer

Epost: pp@nirs.no

Eksternt tilknyttet personale

Per Dahl, forsker

Per Dahl er musikkforsker på Universitet i Oslo med arbeidsplass ved Norsk Lydinstitutt. Han har også en stilling som faglig konsulent ved instituttet, og er ansvarlig for mye av instituttets undervisningstilbud. I tillegg bistår han med musikkfaglig ekspertise knyttet til forvaltningen av samlingen.
Les mer

Epost: per.dahl@uis.no

Dag Trygve Baraldsnæs-Henriksen

Dag Trygve Baraldnæs-Henriksen arbeidet som musikkbibliotekar ved Norsk lydinstitutt fra 2006 til 2009. Etter dette har han skrevet faglige artikler for lydinstituttets nettsider på ekstern basis.

Odd-Jan Jonassen

Odd-Jan Jonassen har ekspertise på Tandberg-lydopptakere, reparerer utstyr og gir råd omkring analog teknologi for lydopptak. Har du spørsmål knyttet til dette feltet kan vi formidle kontakt med Jonassen.

Sist oppdatert: 29.11.2017 14:38. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 98 25 06 28