Valdemar Poulsen

Norsk lydinstitutt

del denne siden

 • Send på epost
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Del på MySpace
 • Del på Del.icio.us
 • Del på Kudos
 • Del på StumbleUpon
 • Del på LinkedIn
 • Del på Digg
 • Del på Reddit
 • Del på Newsvine
 • Del på Technorati
 • Legg til Google bokmerke

flere format

Pdf-versjonpdf icon

Vi erindrer … For 135 år siden … VALDEMAR POULSEN

Født 23. november 1869
Båndopptakerens oppfinner

For 135 år siden, den 23. november 1869 ble dansken Valdemar Poulsen født, og han regnes med rette som oppfinner av båndopptakeren, eller rettere sagt sagt : trådopptaker, der han benyttet en ståltråd til lydbærer.

En annen danske, Hans Christian Ørsted, hadde allerede i 1819 redegjort for sin oppdagelse av elektromagnetismen. Han påviste hvorledes en elektrisk strøm gjennom en spole med jernkjerne framkaller et magnetfelt i jernet, og omvendt at en magnet kunne framkalle elektrisk strøm i en spole.

Båndopptakerens historie starter med at Oberlin Smith i 1988 beskrev prinsippet i et amerikansk tidsskrift. Men det var vel neppe noen som tok særlig notis av hans artikkel, fordi han hadde ingen forsøksresultater å henvise til, eller et laboratorium hvor han kunne foreta demonstrasjoner.

I 1893 da Valdemar Poulsen var 24 år gammel ble han ansatt i Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskap, hvor han under sitt arbeide med apparatundersøkelser og reparasjoner puslet med å konstruere en elektromagnetisk ”Fonograf”, som kunne brukes til mottakelse og gjengivelse av inntalt beskjed, når abonnenten ikke var hjemme.

Valdemar Poulsen utførte forskjellige eksperimenter med elektromagnetisme. Ved hjelp av en klaverstreng som han hadde montert på et brett, og en telefonspole hvor strømmen ble frembrakt ved å tale inn i telefonmikrofon greide han å magnetisere klaverstrengen langsetter, ved å bevege telefonspolen mens han selv talte i telefontrakten. Deretter førte han telefonspolen langs klaverstrengen og kunne lytte til de ord han selv hadde sagt.

Valdermar Poulsens tegning

Valdemar Poulsens tegning med en oppmontert klaverstreng på et brett, E er spolen som ble forbundet med telefonens mikrofon og hørerør.

Siden, i 1898, konstruerte han et apparat som besto av en messingsylinder, hvor han viklet en tynn klavertråd tett i tett. Ved regelmessig omdreining av sylinderen ble også ståltråden berørt av en magnetspole som igjen ble ført langsetter en roterende skinne. Magnetspolen var tilkoblet telefonens mikrofon og hørerør. Dermed var den magnetiske lydskrift oppfunnet.

Apparatet kalte han ”Telegrafonen”, og det ble tatt ut patent i en rekke land. Denne nye oppfinnelse forekom helt ufattelig for mange, bl.a. nektet den tyske patentkommisjonen i første omgang å gi Valdemar Poulsen patentrettighetene, idet man mente at oppfinnelsen stred i mot naturlovene. Først da patentkommisjonens egne medlemmer selv hadde talt inn i Telegrafonen, og hørt deres egne stemmer, måtte de bøye seg for kjensgjerningene. Noe tilsvarende skjedde ved patentrettighetene i USA, hvor man først avslo søknaden med den begrunnelse at oppfinnelsen var ubrukelig i praksis.

Telegrafonen ble en sensasjon på verdensutstillingen i Paris år 1900, og ble også tildelt utstillingens Grand-Prix. Dessverre opplevde Valdemar Poulsen aldri noen suksess med sin Telegrafon; rett og slett fordi forsterkerteknikken ikke var kommet langt nok den gang. Radiorøret og samt også høyttaleren var ennå ikke oppfunnet, og selve lydbåndet med magnetiserbart jernoksyd var heller ikke utviklet, men alt dette er jo en helt annen historie. Men uansett; Valdemar Poulsen var båndopptakerens oppfinner.

Valdermar Poulsens telegrafon

Valdemar Poulsens ”Telegrafon” fra Verdensutstillingen i Paris 1900, og fra den gang finnes opptak av keiser Franz Joseph som inntalte en hilsen.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/u/u1774634/www/talkback/comments-display-prep.php on line 100

Kommentarer (0)

Skriv en ny kommentar
?

? ?

 
Utviklet av TalkBack

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643