Rolf Davidson - nekrolog

Norsk lydinstitutt

del denne siden

 • Send på epost
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Del på MySpace
 • Del på Del.icio.us
 • Del på Kudos
 • Del på StumbleUpon
 • Del på LinkedIn
 • Del på Digg
 • Del på Reddit
 • Del på Newsvine
 • Del på Technorati
 • Legg til Google bokmerke

Tilbake til:

Rolf Davidson

Norske musikere og musikkpedagoger har mistet en god svensk kollega. Rolf Davidson døde nylig i sitt hjem i Arvika i Sverige, 75 år gammel.

Rolf Davidson nedla et stort arbeid for høyere musikkutdannelse i Norge gjennom sin stilling som rektor ved Bergens Musikkonservatorium i en periode på 20 år fra 1971. Det var nettopp i denne perioden grunnlaget for en bred, solid og moderne høyere utdannelse i musikk ble lagt her i landet. Rolf engasjerte seg sterkt i denne utviklingen, og bidro aktivt til at stortinget i 1972 kunne vedta å opprette Norges musikkhøgskole. Han sto sentralt i arbeidet med å gjøre det som den gang var de norske distriktskonservatoriene, til offentlige institusjoner med utdannelsestilbud på høyt nivå.

I tillegg til sitt virke i Bergen satt Rolf i en rekke komiteer og utvalg for utvikling av musikkopplæring og –utdannelse i Norge. Han satt blant annet i et utvalg i Rikskonsertene for utvikling av de norske skolekonsertene. Hvor han enn virket, representerte Rolf noe nytt i Norge. Som en kollega uttrykte det en gang: Rolf fargela det norske musikkpedagogiske miljøet i en viktig fase med sin nesten barnlige glede over selve musikken og dens verdi som kunstnerisk uttrykk.

Rolf kom til Norge fra sitt hjemland Sverige fra stillinger i høyere utdannelse, Sveriges Radio og Svenska Rikskonserter. Både i disse stillingene, i sitt arbeid i Norge, og i senere forsknings- og utredningsarbeid fra sitt pensjonisthjem i Arvika, var det formidling av musikk som engasjerte ham. For ham var hvert musikkverk et viktig menneskelig utsagn som han ville at flest mulig skulle oppleve verdien av. Rolf var særlig opptatt av at vi skulle lytte til den musikken samtidens komponister bød på. Lenge før han kom som rektor til Bergen, var Rolf kjent i musikkpedagogiske miljøer i Norge, som skribent, lærebokforfatter og foreleser.

Mange av oss er gjennom årene blitt inspirert av Rolfs unike engasjement for å hjelpe elver og studenter til å lytte, lytte til det enkelte musikkverks kunstneriske egenart. Jeg vet at flere fremtredende musikkpedagoger i Norge i dag vil hevde at nettopp Rolfs sterke engasjement som formidler bidro til at de lot seg utfordre av praktiske og teoretiske oppgaver innen musikkformidling og –pedagogikk. Selv publiserte Rolf en rekke skrifter og artikler om nettopp lytting som har hatt stor innflytelse på utviklingen av lyttemetoder både for barn og musikkstudenter.

I sin senere år arbeidet Rolf med repertoarpolitikken i Norden. Han gjorde en rekke undersøkelser av repertoarvalgene i utdannelsesinstitusjoner og symfoniorkestre, og kom stadig tilbake til sin hovedtese: at det ble lagt alt for liten vekt på nordisk musikk og på musikk fra vår egen tid. Han var særlig opptatt av at publikum i Norden i altfor liten grad får anledning til å høre musikk fra andre nordiske land enn sitt eget. Han brant i det hele tatt for nordisk samarbeid bygget på den felles historie og det felles kulturgrunnlag de nordiske land har.

Ved Rolf Davidsons død har musikkmiljøet i Norge mistet en viktig inspirator og et godt korrektiv, og mange av oss har mistet en kjær kollega og venn. Rolf Davidsons minne vil være levende i norsk musikkliv i lang tid.

Nekrologen er gjengitt etter tillatelse fra Einar Solbu, daværende direktør i Rikskonsertene. Transkribert av sivilarbeider Kjartan Bloch Moberg den 16.11.2005.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/u/u1774634/www/talkback/comments-display-prep.php on line 100

Kommentarer (0)

Skriv en ny kommentar
?

? ?

 
Utviklet av TalkBack

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643