En inspirerad man

Norsk lydinstitutt

del denne siden

 • Send på epost
 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Del på MySpace
 • Del på Del.icio.us
 • Del på Kudos
 • Del på StumbleUpon
 • Del på LinkedIn
 • Del på Digg
 • Del på Reddit
 • Del på Newsvine
 • Del på Technorati
 • Legg til Google bokmerke

flere format

pdf-versjon

Tilbake til:

En inspirerad man

Varje vaken stund av de sista tio åren av sitt liv ägnade han åt sin musikforskning. Han byggde en databas över So års musikhistoria som omfattade 125,000 konserter. Totalt skrev han in en miljon poster i denna databas. Nu kan nordiska musikstudenter dra nytta av all denna information. Det är självfallet Rolf Davidsson, ANs förre musikrecensent, det handlar om. Denne utomordentligt skicklige musikskribent, som såg till att under ett drygt decennium bevaka ett 75-tal konserter varje år för ANs räkning fram till oktober 2000, dä hans liv tog slut.

In i det sista fanns han på plats för att skildra stora som små musiker i recensioner söm alltid präglades av hans stora kunnande och uppriktighet. Och in i det sista jobbade han med sin forskning. De sista noteringarna skrevs in kvällen före hans bortgång. Jag visste att Rolf Davidsson hade ett forskningsuppdrag för Nomus {nordiska rådets expertorgan för nordisk musik) och Kungliga musikaliska akademien, men jag anade aldrig omfattningen av den. Vad det handlade om var en kartläggning av de nordiska symfoniorkestrarnas repertoarer från 1920 och framåt och hur stor del av deras repertoar som utgjordes av musik från Övriga nordiska länder. Det innebar besök hos samtliga orkestrar och massor av rimmar i Statens musikbibliotek, på Sveriges Radio, Utbildningsradion och i radions musikarkiv samt kontakter via eposl med musikintressenter från alla världsdelar.

En av de slutsatser som Rolf Davidsson hann att dra av sin forskning var att de nordiska länderna ofta går samman i sin marknadsföring utanför Norden av den gemensamma musiken, trots att den inte alls spelas så ofta i respektive land.

Databasen som Rolf Davidsson tagit fram är helt unik i Europa. Den måste fortsatt uppdateras men framförallt göras tillgänglig lör do som Rolf helst såg skulle ha tillgång till hans forskning - nämligen de nordiska musikstudenterna. I början av juni fikk så databasen ett nytt hem då Högskolan i Stavanger samt Norsk Lydinstitutt fick materialet symboliskt överlämnat av Rolfs dotter Lena under överinseende av mamma Gun.

Med tanke pä Rolf Davidssons stora nordiska intresse och hans genuina känsla för Norge, efter de många åren i Bergen, år det en lösning som känns riktig. Nu kommer materialet att via nätet bli tillgängligt för hela världen och många musikstudenter lår anledning att reflektera över hur vi tar till vara den nordiska musiken i respektive land.

För mig återstår bara att ytterligare fundera över hur Rolf Davidsson hann med detta mastodontarbete. För att mata in de en miljon uppgifter han åstadkom på tio år krävs att han varje dag klarade av 3oo. Detta i en vardag som omfattade ett mycket aktivt skrivande, en ständig beredskap för att utveckla det nordiska kultursamarbetet och alla dessa resor till symfoniorkestrania i Norden.

Om någon var motiverad och inspirerad av sina arbetsuppgifter, så var det Rolf Davidsson. Och som han var det!

Med tillatelse fra Jan Nordenberg ved Arvika Nyheter har vi lagt ut denne artikkelen.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/u/u1774634/www/talkback/comments-display-prep.php on line 100

Kommentarer (0)

Skriv en ny kommentar
?

? ?

 
Utviklet av TalkBack

Sist oppdatert: 09.10.2017 09:52. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: +47 993 23 643